Nuttige links voor kindertherapie in Beuningen, Nijmegen e.o.

Rechten van kinderen
http://www.defenceforchildren.nl
http://www.kinderrechten.nl
http://www.kindertelefoon.nl

Opleiding
Nederlandse Academie voor Psychotherapie
http://www.academie-psychotherapie.nl

Kind en hoogsensitief zijn

http://www.lihsk.nl

http://www.nieuwetijdskind.com
http://www.sensitievekinderen.nl

Over rouw en verlies
http://achterderegenboog.nl

Over pesten

https://www.stoppestennu.nl

Over echtscheiding
http://www.kiesvoorhetkind.nl

Beroepsorganisatie voor psychotherapie

https://vit-therapeuten.nl/

Kwaliteitsregister psychotherapie

https://nvecp.nl

Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners
https://www.agbcode.nl

Kindermishandeling
http://www.kindermishandeling.nl

Veilig thuis, Advies- en meldpunt Kindermishandeling 
http://www.vooreenveiligthuis.nl/

Jeugdbescherming Gelderland
http://www.jbgld.nl/

Centrum voor jeugd en gezin Nijmegen
http://www.opvoedinforegionijmegen.nl/

“De Giraf” © is geïllustreerd door: Desirée François