Wat is integratieve kindertherapie?

Integratieve Kindertherapie is een kortdurende therapievorm (gemiddeld 10 tot 15 sessies van 1 uur) voor kinderen van ongeveer 4 tot 13 jaar die niet lekker in hun vel zitten of een klein of groot probleem ervaren en hier graag iets aan willen doen.

De therapie is kindgericht.
Het kind en zijn beleving van zijn klacht staan centraal. Het kind heeft een actieve rol in zijn eigen therapeutische proces. Het kind mag door middel van spel, knuffels, visualisaties, creativiteit of door te praten zijn eigen ik (binnenwereld) laten zien in de speelruimte.

De therapeut sluit aan bij de belevingswereld van het kind om het kind te helpen op de manier die het beste bij hem past. De therapeut leert een kind hoe het zelf de baas kan worden over zijn probleem. “Hoe kun je nou de baas zijn over dat nare gevoel”.

De therapie gaat uit van mogelijkheden.
De therapie sluit aan bij wat het kind wel kan en niet bij wat het niet kan. Spelenderwijs wordt er gebruik gemaakt van de talenten en kwaliteiten van het kind.

Het is een behandeling op maat.
De therapeut analyseert de klacht van het kind vanuit de integratieve theorie: de therapeut gebruikt de inzichten en technieken uit verschillende psychologische modellen om het kind te helpen zijn problemen weer de baas te worden. Het uitgangspunt is dat voor elk kind een unieke aanpak beschikbaar is. De therapeut kijkt naar alle facetten van het kind: lichaam en geest, gevoelens, gedachten en gedragingen binnen zijn omgeving. Uitgangspunt is steeds dat het kind de klacht niet is maar heeft!

“De Giraf” © is geïllustreerd door: Desirée François