Praktische informatie en kosten

Een sessie kindertherapie duurt een uur en kost € 90,00 per sessie.Dit geldt voor de kindersessies, de oudergesprekken en de eventuele observaties of gesprekken op school of met andere instanties.
Telefonische gesprekken langer dan 15 minuten worden naar rato (€ 90,00 per uur) in rekening gebracht. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. (BTW-id nummer de Giraf: NL 001548406B21).

Voor kinderen met ernstige problemen zijn er vergoedingsmogelijkheden via de gemeente. Een verwijzingsbrief van een huisarts of jeugdarts of een verwijzing via een van de sociale wijkteams uit Nijmegen of omgeving is dan noodzakelijk. Daarnaast moet er een indicatie zijn van bijvoorbeeld een orthopedagoog, GZ-psycholoog of kinderpsychiater. Kindertherapie de Giraf werkt samen met een aantal GZ psychologen uit de regio.

Kindertherapie de Giraf is aangesloten bij de coöperatie Vakwerk Regio Nijmegen. Dit is een samenwerkingsverband van therapeuten in regio Nijmegen en omgeving. http://vakwerkregionijmegen.nl/

Kindertherapie de Giraf staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 53492684.

Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Sinds 2014 zijn de vergoedingen uit de basisverzekering uit het pakket en het aantal vergoedingen in de aanvullende verzekering afhankelijk van het pakket wat u hebt afgesloten. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar uw actuele stand t.a.v. het aantal vergoedingen.
Mocht uw zorgverzekeraar de kosten niet vergoeden (omdat u alleen een basisverzekering hebt), dan kunt u deze therapie aanvoeren als bijzondere ziektekosten bij uw jaarlijkse belastingaangifte.

Kindertherapiepraktijk de Giraf is aangesloten bij de VIT, Vereniging van integraal therapeuten.
Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt vanuit de aanvullende verzekering onder alternatieve zorg/therapie (een deel van) de behandelingen door therapeuten die aangesloten zijn bij de VIT.

Kindertherapie de Giraf is aangesloten bij de RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. RBCZ wil de kwaliteit van de geregistreerden bewaken door middel van klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ). Meer informatie: http://www.tcz.nu

 

Europese registratie
Door aan de Europese richtlijnen te voldoen ben ik Europees gecertificeerd bij de EAP (European Association for Psychotherapy). Ik heb een ECP diploma en ik ben lid van de NVECP.

Kindertherapiepraktijk de Giraf staat geregistreerd bij Vektis, een database voor zorgverzekeraars.

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT http://www.vit-therapeuten.nl

In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (www.scag.nl). Binnen de SCAG is er een Onafhankelijke Klachtencommissie Jeugdwet (OKJ): die behandeld klachten van cliënten over jeugdhulp aanbieders die zorg leveren binnen de Jeugdwet.

“De Giraf” © is geïllustreerd door: Desirée François